Fra Dagplejens dag
Stemningsbillede fra Dagplejens dag i Gudum/Nr. Nissum 2013. Billedet viser Alfred og Karl Anton som hygger, der er nøjagtig 100 års forskel på de 2

Læserbrev: Aktuelle udfordringer i dagplejen

Siden 2011 er antallet af 1-2 årige faldet betragteligt i Struer, Lemvig og Holstebro kommune, og dette fald kan nemt risikerer at fortsætte en rum tid endnu.

De sidste par år har vi imidlertid oplevet et stort pres mod dagplejen, som ikke altid er sagligt velunderbygget. Der er myter om, at dagplejen er blevet voldsomt dyr. Og der er myten om, at man ikke kan sikre en effektiv udnyttelse af pladserne, hvis man har med dagpleje at gøre. Endelig betyder den måde, man tilrettelægger pladsanvisningen på mange steder, at forældrene ikke altid har klare forestillinger om, hvad dagpleje er. Mens institutionerne slår dørene op for forældre, der søger plads, kan dagplejen være en lukket verden for de potentielle ”kunder”. Det har givet myter om, at forældrene nødvendigvis foretrækker institutioner.

En ny undersøgelse ”Aktuelle udfordringer i dagplejen – Kvalitet og kapacitetsstyring når børnetallet falder” som Bureau 2000 har udarbejdet for FOA peger bl.a. på, at dagplejen sagtens kan have en høj udnyttelse af pladserne. Det kræver gode prognoser og god styring. Det vises også, at prisen for en dagplejeplads ikke er steget mere end prisen for en vuggestueplads, når man tager højde for den udvikling, der er sket med frokostordninger. Fremadrettet peger undersøgelsen – endnu en gang - på vigtigheden af at synliggøre og udvikle dagplejens kvaliteter. Både i forhold til kommunerne og i forhold til forældrene.

Holstebro kommunes dagpleje forsøger at råde bod på mere kendskab og synliggørelse for de potentielle ”kunder”. Bl.a. har Dagplejen i Holstebro kommune et projekt i uge 22 med overskriften ”Små spirer gror i trygge hænder”. Her inviterer dagplejerne forældre, kommende forældre og andre interesserede indenfor i det de kalder Åben Dagplejehjem og legestuer.

Det er dejligt, at følge personalet og ledelsen i et tæt samarbejde, for at forbedre forholdene og viden omkring dagplejen i Holstebro
kommune. Godt gået.

Dagplejerne gør hver dag et kæmpe stykke arbejde i forhold til børn fra 0-2 år. De fortjener stor respekt og anerkendelse i forhold til deres arbejde. Dagplejerne har lige afviklet den årlige landsdækkende Dagplejedag, som hvert år løber af staben anden onsdag i maj. I år var det den 8. maj og mange har sikkert mødt dagplejerne og deres dagplejebørn rundt om i byerne i forskellige optog, pyntede barnevogne, besøg på plejehjem eller måske har der været afholdt et OL for de mindste.

Undersøgelsen ”Aktuelle udfordringer i dagplejen – Kvalitet og kapacitetsstyring når børnetallet falder”, udarbejdet af Bureau 2000 for FOA

 Dagplejens dag 2013

Senest redigeret den 29.05.2013 af Anne-Mette Røn Poulsen