Fyret
26.000 fuldtidsstilinger forsvundet i den offentlige sektor på 2 år

26.000 stillinger forsvundet i det offentlige på 2 år

De seneste offentlige lønstatistikker viser, at der er forsvundet knap 26.000 fuldtidsstillinger fra august 2010 til august 2012. Ser vi på antallet af job (hvor mange personer) der er forsvundet er antallet over 30.000 alene i kommuner og regioner.

OAO har fået foretaget en særkørsel hos FLD (Det fælleskommunal løndatakontor), der belyser udviklingen i beskæftigelsen i kommuner og regioner. Særkørslen er lavet, så man kan følge udviklingen for de 20 største stillingsgrupper i kommunerne og de 16 største grupper i regionerne.

Der er først og fremmest forsvundet ”varme hænder” i kommunerne: folkeskolelærere, pædagogisk personale og social- og sundhedspersonale. På disse tre områder er antallet af fuldtidsstillinger faldet med godt 15.500. Hertil kommer godt 6.200 stillinger på det tekniske område og på øvrige opgaver. Ud af de godt 22.000 fuldtidsstillinger der er forsvundet i kommunerne er det kun 315 stillinger der vedrører det administrative område.

Der er et lignende mønster i regionerne. Her er antallet af administrative stillinger er steget, mens antallet af stillinger på de sundhedsfaglige og socialfaglige områder er faldet. I regionerne er antallet af fuldtidsstillinger faldet med godt 1.200 på de to år.

Hvis vi medtager udviklingen i den statslige sektor er der i alt forsvundet knap 26.000 fuldtidsstillinger fra august 2010 til august 2012. Dette svarer til et fald på 3,5 %.

Oplysninger om den enkelte kommune og region
For hver kommune og regionen er der lavet en opgørelse, hvor man kan følge udviklingen i beskæftigelsen for de største stillingsgrupper. Herudover kan man se beskæftigelsesudviklingen for de der er ansat på særlige vilkår (fleksjob og ekstraordinært ansatte), lønsummen for den enkelte gruppe og dennes alderssammensætning.

Se tabellerne på OAO's hjemmeside

Kilder: Offentligt Ansattes Organisationer og FLD, Det fælleskommunale Løndatakontor og Finansministeriets Forhandlingsdatabase

Senest redigeret den 13.12.2012 af Anne-Mette Røn Poulsen