Børn der tegner

Stor ros til Holstebro kommune med 1. behandling af budgettet

Det er dejlig læsning, at Byrådet i Holstebro kommune har opnået bred enighed om, at de i første omgang udmeldte besparelser på børn- og ungeområdet er trukket tilbage.

At Holstebro kommune yderligere har valgt at tilføre de 5,4 mio. kr. der blev afsat i finanslovsaftalen mellem regeringen og Enhedslisten til bedre normering hilser FOA meget velkommen.

Det er mange år siden vi har oplevet et budget på børn- og unge området, hvor der ikke har skullet finde besparelser. Næste opgave bliver så, hvordan de 5,4 mio. skal fordeles mest fornuftigt, så medarbejderne og børnene ude på institutionerne kommer til at mærke forbedringer.

Som FOA kan læse i Dagbladet den 4. sep. udtaler udvalgsformand Mortens Flæng, at der er mange ønsker til hvordan pengene kan bruges, hvilket FOA er enig i, at flere hænder i pasningen til de 0-5 årige er 1. prioritet skal der ikke herske tvivl om. Det giver i første omgang mulighed for at udvide timetallet for deltidsansatte men bestemt også at skabe flere jobs til det pædagogiske personale heriblandt pædagogmedhjælperne, pædagogiske assistenter samt dagplejepædagogerne.

Desværre for hovedparten af kommunerne i Danmark, viser en undersøgelse som FOA offentliggjorde i slutningen af sidste uge, at kommuner ikke har planer om at udmønte deres andel de 500 mio. til bedre normeringer. Efter FOAs offentliggjorde undersøgelsen udtalte børne- og undervisningsministeren Christine Antorini efterfølgende i Radioavisen den 30. august, at der ingen tvivl er om, at den pulje der er afsat på 500 mio. kr. skal bruges til bedre normeringer.

Spændende bliver det, at se hvad Lemvig og Struer kommune vælger at prioritere.

Senest redigeret den 10.09.2012 af Anne-Mette Røn Poulsen