Ipads til dagplejerne i Struer

I Struer kommune har 70 dagplejere fået udleveret hver deres iPad

Tanken med projektet har været at skabe en kultur, hvor dagplejerne sparrer med hinanden på kryds og tværs af distrikterne.

Dagplejen er en faggruppe hvor man arbejder meget alene i hverdagen. Derfor har de nu fået et nyt redskab, hvor dagplejerne får mulighed for at udveksle erfaringer og skabe bedre dialog imellem hinanden. De nye iPads markerer starten på et større projekt, der skal være med til at forbedre dagplejernes psykiske arbejdsmiljø. Det skal bl.a. ske gennem kurser i kommunikation og konflikthåndtering.

Projektet er støttet af Forebyggelsesfonden og skal være med til at løfte arbejdsmiljøet for dagplejerne.

Læs mere på Forbundets hjemmeside

Ni dagplejere fra Struer Kommune står med deres nye iPads

Foto: Birte S. Østergaard

Senest redigeret den 21.11.2012 af Anne-Mette Røn Poulsen