Menneskefigurer i flok med et stopskilt
For at opnå ret til konfliktunderstøttelse skal du være meldt ind i FOA senest 1. januar 2013

Konfliktstøtte kræver medlemskab af FOA

Hvis du vil være sikret konfliktunderstøttelse ved enten strejke eller lockout, skal du være medlem af FOA senest 1. januar 2013.

Forhandlingerne om fornyelsen af overenskomsterne på det offentlige arbejdsmarked er så småt gået i gang.

Derfor er det vigtigt at overveje, om du ønsker at være en del af fællesskabet og tage del i kampen for at sikre ordentlige løn- og ansættelsesforhold.

Er du medlem, vil du være sikret konfliktunderstøttelse, hvis et sammenbrud i forhandlingerne fører til strejke eller lockout.

For at opnå ret til konfliktunderstøttelse, skal du være medlem af FOA senest 1. januar 2013. Dog kan en skriftlig begæring om indmeldelse med virkning fra 1. januar accepteres og udløse ret til konfliktunderstøttelse, hvis begæringen er FOA i hænde senest den 15. januar 2013.
 
  
Nyansatte kan også være med
Bliver du ansat på en FOA-overenskomst efter 1. januar 2013, skal du blot melde dig ind senest 14 dage efter ansættelsen.

På FOAs hjemmeside kan du læse mere om, hvordan du bliver medlem.

Senest redigeret den 07.05.2014 af Anne-Mette Røn Poulsen