Holstebro Biblioteks bogbus lukker

Det gør den i hvert fald, hvis det spareforslag der ligger bliver endeligt vedtaget ved byrådets 2. behandling i starten af oktober.

Hvis Bogbussen lukkes vil en æra med et bredt bibliotekstilbud til alle borgere i kommunen være helt slut!

Bogbussen kører i dag 3 eftermiddage om ugen til 16 holdepladser i kommunens yderområder, der alle får et besøg om ugen.
Bogbussen nedbringer afstanden til nærmeste bibliotekstilbud og tilgodeser især børn, børnefamilier, ældre og handicappede, som har vanskeligt ved at komme til bibliotekerne i Holstebro, Ulfborg og Vinderup.

Jeg finder det højest besynderligt, at en budgetreduktion på biblioteksområdet udelukkende skal ramme yderområderne i kommunen, der i forvejen ingen offentlig service har.

Bogbusbetjeningen indeholder i dag også besøg i 18 børnehaver udenfor Holstebro, Ulfborg og Vinderup. Besøgene foregår mandag formiddag og hver børnehave får et besøg ca. hver 6. uge. En betjening der har modtaget meget positiv respons i pædagogernes evaluering af servicen. En lukning af bogbusdriften, betyder at gruppen af små børn mister denne indgang til kulturen og bøgernes verden.

Disse besøg er i den grad medvirkende til, at børnene får fokus på læsning og bibliotekets mange muligheder. Alt peger på, at en tidlig introduktion til læsning, har stor betydning for børnenes indlæring i deres fremtidige undervisningsforløb.
Til oplysning finansieres bogbusbetjeningen til børnehaverne delvist af Børn & Unge Udvalget samt Borgmesterkontoret internt service.
Jeg mener en lukning vil stride direkte mod kommunens satsning på at forbedre børnenes sprog- og læsefærdigheder for både førskole- og skolebørn.

Efter min opfattelse er bogbussen med sin kørsel rundt i kommunen et synligt symbol på den offentlige service i Holstebro kommune. Et symbol der også blev brugt i forbindelse med store Spejderlejr i sommer, hvor bogbussen var et succesrigt kulturelt tilbud til alle deltagerne på lejren.

Bogbussen havde i 2011 et udlån på 19.674 enheder, der var besøg af 7.625 personer svarende til et gennemsnitligt besøgstal på 62 personer pr køredag, i 2011 var der 123 køredage.

Hvis dette besparelsesforslag vedtages vil det medføre en serviceforringelse, der udelukkende vil ramme indbyggerne i landdistrikter og i mindre bysamfund i yderområderne, hvor en stor gruppe af lånere vil miste adgangen til bibliotekets tilbud.

Så kære politikere tag dette forslag af bordet og lad også yderområderne i kommunen, få del i kommunens kørende kulturtilbud som bogbussen er ”Kultur på Hjul” Lad os udvikle området i stedet for, at afvikle det.

Kære borgere i bogbussens område, så er det nu der skal reageres, hvis I ikke skal miste den sidste rest af offentlig service.

Senest redigeret den 24.09.2012 af Anne-Mette Røn Poulsen