Høringssvar vedr. Budget 2013-2016

Det er den samme plade år efter år med hensyn til høringssvar på de udmeldte besparelser på børneområdet. Gang på gang kan vi opremse hvilke konsekvenser det får børn og personale.

Trods dette er der alligevel en lille forskel fra tidligere års besparelse – nemlig den, at Regeringen har afsat 500 mio. kr. til bedre normeringer i dagtilbud fra 2013 og frem. For Holstebro kommunes vedkommende er der tale om 5,4 mio. kr. Men-men, hvad er det lige der sker igen. Ingen steder i materialet findes disse penge, kun besparelser. Her havde vi ellers en reel mulighed for at vende bøtten og for en gangs skyld at prioriterer anderledes. Det var en oplagt mulighed for Holstebro kommune til at forbedre kerneydelserne og samtidig skabe flere jobs. I stedet for vælger man det modsatte, nemlig at sende flere ud i arbejdsløshed og dermed forringe vilkårene for det personale der er tilbage samt dem det også handler om – børnene. FOA ser det ellers som en politisk forpligtelse til at udmønte disse penge som Regeringen og KL har anbefalet.

Besparelserne vil give store kvalitetsforringelser. De vil endnu engang skabe store frustrationer hos personalet som vil påvirke dem fysisk og psykisk. Der er og vil fortsat være et gevaldigt pres og en stresset hverdag ude i institutionerne, hvor personalet risikere at stå alene med 20 børn eller flere. Det vil i værste fald medføre mange flere sygemeldinger, hvilket betyder større omkostninger. Institutioner har svært ved at få arbejdsplanerne til at hænge sammen og flere bliver nødsaget til at bryde reglerne ved at ”putte” alternative medarbejder ind i vagtplanen.

Holstebro kommune har lige været igennem en skolestruktur, hvor kommunen ikke var konsekvent nok med skolelukning. I stedet er der forslag om, at skolen skal friholdes for besparelser og disse besparelser skal dagtilbudsområdet stå for. Tror man slet ikke børn fra 0-5 år bliver ramt af, at deres dagligdag efterhånden kun er et opholdssted uden nogen pædagogiske tilbud. Gang På gang kan vi spørge os selv om, hvorfor flere og flere børn har det svært når de kommer i skole. Hvorfor mon? Det kan på sigt blive meget dyr for kommunen ikke at prioritere de 0-5 årige. Chancen for flere og flere børn falder ud bliver større og større. Derfor giver det heller ikke mening, at specialområdet også står for besparelser. Her vil vi så se et område der vil blive voldsomt underfinansieret.

FOA forstår heller ikke, at der tilføres penge på anlægsbudgettet til Børnehuset Krudttønden i Bur. Vemb Børnehave har masse af plads og en institution i god stand. Flyt børnene fra Bur dertil.

Senest redigeret den 24.09.2012 af Anne-Mette Røn Poulsen