Børn der tegner

Høring om sammenlægning af institutioner

FOAs høringssvar på sammenlægning af institutionerne Vuggestuen Platanvej og Børnehaven Helgolandsgade

FOA kan tilslutte sig bestyrelsernes henvendelse om sammenlægning af ovennævnte institutioner. Med hensyn til Lokal – MED, vil det være FOAs ønske, at der bliver indskrevet, såfremt der ikke er valgt en tillidsrepræsentant på en af institutionerne, kan der i stedet udpeges en personalerepræsentant for faggruppen Pædagogmedhjælper og pædagogiske assistenter. P.t. er der lavet et valgfællesskab med Sønderlands SFH og den valgte tillidsrepræsentant er ansat på Sønderland SFH. Derfor vil det være mere hensigtsmæssigt, at hendes suppleant som er ansat på Platanvej, sidder med som personalerepræsentant.

FOA mener det er vigtigt, at påpege pedelfunktionen og pedelopgaverne i forbindelse med en sammenlægning ikke bliver mindre, så en nedskrivning af de tildelte beløb vil efter vores opfattelse være problematisk.

Senest redigeret den 24.08.2012 af Anne-Mette Røn Poulsen