Høring vedr. forslag om lukning af Børnehuset Lægårdvej

Børnehaven er normeret til 40 børnehave børn og 24 vuggestue børn.

Den 1. april 2013 forventes tallene at være 35 børnehave børn og 20 vuggestue børn. Som det står beskreven i hørings materialet så har der pr 1. april 2013 gennem de sidste 3 år været en overnormering på 3 børn.

Vi finder det derfor som en overreaktion, at man pga. en nedgang på 9 børn vælger at lukke børnehuset helt, en nedgang på måske reelt kun er på 6 børn.

Vi kan ikke se at en normering på 55 børn er et spinket grundlag for en daginstitution have. Pædagogisk ser vi heller ikke at 55 børn er for lille en gruppe, tværtimod ser vi stor pædagogisk værdi i at institutioner ikke bliver for store.

Vi finder i høringssvaret en grundig beskrivelse af, hvor man tænker sig vuggestue børnene placeret efter 1. maj 2013. Vi kan dog ikke læse i materialet, hvad man har tænkt sig at stille op med de 35 børnehave børn.

Man kan spørge sig selv om, der implicit kan ligge den tanke bag, at børnehave børnene bliver overtaget af en privat børnehave. Vi er af den holdning, at det at drive børnehaver er en offentlig opgave, som sikre, at vi ikke får skabt et A og B samfund i småbørnshøjde.

Såfremt B&U udvalget er af en anden opfattelse havde vi hellere set, at kortene blev lagt på bordet og at man havde arbejdet på en virksomhedsoverdragelse, og dermed trods alt sikret vores medlemmer deres arbejde.

Medarbejderne i Børnehuset Lægårdvej fortæller, at de ikke har fået en ordentlig orientering om fremtiden for deres arbejdsplads. Denne usikkerhed har forgået over en længere periode som startede den 25. juni 2012 og derfor har påvirket personalet psykisk.

Det psykiske arbejdsmiljø er stadig meget belastet i det de ikke føler de bliver hørt og tilgodeset. Derfor er det meget vigtigt, at personalet kan føle sig trygge fremadrettet, at de kan være sikre på, at der arbejdes på nogle gode og ordentlige løsninger for deres fremtid.

Her skal kommunen bl.a. være opmærksomme på KTO´s Tryghedsaftale, hvori der i bilag 4a bl.a. står: ” Når en ansat afskediges, skal kommunen undersøge muligheden for at omplacere den pågældende til en anden stilling”.

Vi kan i den forbindelse oplyse, at der i perioden 1/1 2012 til 18/10 2102 er ansat 49 pædagogmedhjælpere, hvoraf de 20 er fastansættelser. Vi ser derfor en omplacering som en realistisk mulighed.

Lagt på den 31.10.2012