Læserbrev: Gæstedagpleje

Læserbrev sendt til Holstebro Dagblad:

Igennem den sidste tid, har gæstedagplejen været til heftig debat i Dagbladet, og det er nu blevet et politisk ”varm kartoffel”.
Jeg vil prøve, at give Dagbladets læsere en beskrivelse af, hvad gæstedagplejen er for en størrelse.

I de flest kommuner landet over, er kommunale dagplejere ansat til, at passe 4 fast indskrevne børn plus et ekstra barn, når en kollega er fraværende. I Holstebro kommune blev der for 3 år siden, oprettet en stilling som fast gæstedagplejer – det vil sige – en ansat dagplejer der ikke har fast indskrevne børn, men udelukkende tager sig af gæstebørn. Det betyder i praksis, at hun kan modtage en hel børnegruppe fra en kollega, når hun skal holde fri – i stedet for at de skal placeres som femte barn, hos 4 andre kolleger. Det har vist sig, at være en rigtig god løsning for alle, både børn, forældre og dagplejere. Siden september 2011 er der kommet yderligere 5 gæstedagplejer til i kommunen.

Jeg er så den heldige person der har haft dette job i 3 år, og oplever det helt sikkert, som en meget positiv udvikling af gæstedagplejen. Jeg oplever jævnligt forældre der siger til mig: ” Hvor er det godt med den her løsning – nu føler vi aldrig at vi er i gæstedagpleje mere – vi har blot fået en dagplejer mere” – og med sådan et udsagn, så mener jeg vi er rigtig godt på vej til at få ”Verdens bedste vikarløsning”. En løsning hvor det lille barn kun skal forholde sig til en voksen – en voksen der modtager, leger, aktiverer, giver mad, skifter og putter, tager op igen og fortæller mor og far, hvordan dagen er forløbet – det kan da kun være den bedste hverdag for et lille barn.

Det er klart at 6 gæstedagplejere i kommunen ikke kan løse hele gæstedagplejeproblematikken, men der er jo rig mulighed for at ansætte flere – men det kan vi jo desværre ikke, før der er accept fra det politiske system.

En anden løsning er et gæstehus i dagpleje regi – hvor de ansatte er dagplejere og ikke tilfældige vikarer, der kommer ind, al afhængig af presset i gæstehuset. Ved at få oprettet et gæstehus, vil det blandt andet åbne op for seniorjobs. Vi har flere kolleger der ser det som en mulighed for, at blive i dagplejen indtil efterløn eller pension. Det vil også give mulighed for, at kolleger der har været langtidssyge, kan få en langsom opstart til dagplejejobbet igen. Ydermere vil det være ønskeligt, hvis huset også kan rumme mulighed for heldagslegestue.

En arbejdsgruppe i den nye centrale dagpleje er ved, at færdiggøre en plan for den fremtidige gæstedagpleje i Holstebro, og den peger også på disse to muligheder – men igen – er det helt op til det politiske system, hvad de vil.

Vi der arbejder i dagplejen, ser sammen med et utal af forskere på området, dagplejen som et helt unikt tilbud for de små, som vi bør værne om, og udvikle i stedet for at afvikle.

I dagplejen Holstebro har alle medarbejdere og forældrebestyrelsen udarbejdet nye værdier i forbindelse med centraliseringen af dagplejen og de er: NÆRVÆR, ENGAGEMENT OG MANGFOLDIGHED, hvilket er med til at sikre at dagplejebørnene oplever nærvær fra engagerede voksne i et miljø, hvor der er plads til alle – mangfoldighed.

Lagt på den 14.12.2012