Ændring af elevkontingent

Alle medlemmer (af a-kassen), som er på uddannelse indenfor FOAs faglige område, skal betale 15 kr. om måneden i administrationsbidrag til a-kassen, hvis deres elevløn/indtægt er mindre end dagpengemaksimum (17.355 kr i 2013).

Det betyder, at mange elever stiger fra 65 kr. om måneden til 80 kr. om måneden i kontingent fra 1. januar 2013. Andre medlemmer stiger fra 0,- til 15 kr. om måneden.

Elevkontingentet ændres 1. januar 2013
Hovedbestyrelsen i FOAs A-kasse har besluttet nye principper for betaling af kontingent under uddannelse. For at lette administrationen skal alle uddannelsessøgende inden for FOAs faglige område betale det samme i administationsbidrag.

Det betyder, at administrationsbidraget for nogen vil stige fra 0 kr. til 15 kr. om måneden. For andre vil beløbet falde fra 123 kr. til 15 kr. om måneden.

Medlemsbidrag og ATP
Hvad du betaler i medlemsbidrag og ATP, har FOAs A-kasse ingen indflydelse på. Beløbene reguleres dog også 1. januar 2013. Her stiger medlemsbidraget til staten fra 315 kr. til 320 kr. pr måned. ATP bidraget falder til gengæld fra 15 kr. til 6 kr. om måneden.

Du kan se, hvad kontingentet bliver i 2013 på www.foa.dk/a-kassen/hvad-koster-det

Hvad du skal betale, vil fremgå af din oversigt fra betalingsservice/det girokort, du modtager en af de nærmeste dage.

Har du spørgsmål, er du velkommen til at kontakte afdelingen.

Senest redigeret den 14.12.2012 af Anne-Mette Røn Poulsen