Vildledende vejledning fra det Faglige Hus

Et medlem af A-kassen i Det Faglige Hus fik i en jobplan bevilget dagpenge under sin uddannelse til social- og sundhedshjælper.

Hun havde i forvejen et deltidsjob på nogle få timer om ugen, og A-kassen i Det Faglige Hus vejledte hende om, at hun var nødt til at sige deltidsjobbet op. Hun fik også at vide, at når opsigelsen skyldtes start på en jobplan, kunne hun sige op uden det fik konsekvenser for hendes dagpenge.

Da hun så gjorde, som hun blev vejledt om, traf A-kassen i Det Faglige Hus afgørelse om manglende rådighed, idet hun havde sagt sit arbejde op for at begynde i uddannelse. Afgørelsen betød, at hun mistede retten til at få sin elevløn suppleret op med dagpenge, som forudsat i jobplanen.

Medlemmet klagede til Arbejdsskadestyrelsen, men fik ikke medhold.

Herefter skiftede hun fagforening og blev medlem af FOA, som skrev til Arbejdsskadestyrelsen og bad om at få sagen genoptaget.

FOA henviste bl.a. til en tidligere sag, hvor et medlem fik dispensation fra reglerne om rådighed på grund af fejlagtig rådgivning fra et jobcenter. FOA argumenterede for, at det er praksis, at Arbejdsskadestyrelsen dispenserer fra egne regler, når en forkert vejledning fra jobcenter eller a-kasse får konsekvenser for et medlem - og medlemmet ikke kunne eller burde vide bedre.

Sagen endte med, at styrelsen genoptog sagen og dispenserede, så medlemmet oveni sin elevløn nu får knap 110.000 kr. i dagpenge hen over hele uddannelsesperioden.

Senest redigeret den 28.02.2012 af Anne-Mette Røn Poulsen