Høringssvar til Udviklingskatalog 2012-2015

Det er en rigtig dårlig idé, at spare penge ved at flytte aldersgrænsen på børn fra det fyldte 3 år til 2,9 år

For det første vil det medføre øgede opgaver for institutionspersonalet i det de vil opleve flere børn med sut i den ene ende og ble i den anden ende. Det vil give mindre kontakt til det enkelte barn i hverdagen. Så små børn kræver en helt særligt indsats. De kan nemmest blive frustrerede eller ikke vil kunne overskue situationen, reagerer ved at bide eller slå, hvis de ikke har et sprog. De kan ikke selv tage tøj og sko på., og hvis flere af de helt små har lavet i bleen er der ofte ikke personale nok til, at en medarbejder kan forlade de andre børn for at barnet kan blive skiftet.

Jeg kan ikke ud af materialet se, om der er tale om at oprette særskilte småbørnsgrupper eller om man bare har tænkt sig at blande de nye små med børnehavebørnene. Eller for den sags skyld om man har tænkt at personalenormeringen skal sættes op.
For det andet har det stor betydning for dagplejernes arbejdsmiljø. Ofte er dagplejen indrettet sådan, at børnenes aldersfordeling passer, så der både ”store” og ”små” børn i en 4 børns gruppe fra 0-2 år. Det har stor betydning for dagplejeren, at han/hun ikke har alene meget små børn i sin dagpleje men også nogle der får lov at blive ”store” inden de skal videre i børnehave. Man skal huske på, at dagplejeren står alene med børnene. Det er en meget stor belastning med så mange helt ”små” og den belastning vil blive større når flere børn ikke vil være lettere selvhjulpne.

Rigtig mange børn har stor glæde af, at være i en lille børnegruppe. Tiden optil det fyldte 3 år giver børnene den sidste ballast for at komme videre i institutionsmiljøet. Det at få lov, at være den ”store” giver barnet mere sikkerhed og selvværdsfølelse og kan få lov at være rollemodel for de små i dagplejebørn. Det er også den sidste tid op til det fyldte 3 år, hvor barnet kommer af med bleen, færdig med middagssøvnen, mester sociale- og sproglige kompetencer.
For ikke at tabe nogle børn på gulvet, er det vigtigt at have tid til, at dagplejere og dagplejepædagoger i fællesskab har tid til at opdage, observere og igangsætte diverse foranstaltninger i forhold til det nødvendige.

Besparelse på beskæftigelseskontoen
Det vil være en meget dårlig idé, at spare på beskæftigelseskontoen, hvis det også indebærer at dagplejerne ikke længere vil have mulighed for at kunne gøre brug af tvillingebarnevogne med motor og servestyring, hvilket har stor betydning for arbejdsmiljøet. En idé kunne være, at lease barnevognene i stedet for at købe. Dette gør man med stor succes i Holstebro kommune.
Det er vigtigt, at der er midler til, at dagplejen kan leje sig ind i diverse lokaler for at afholde legestue. Dagplejen er til daglig en alene arbejdsplads og derfor er det meget vigtigt med muligheden for sparring og samvær med de andre kollegaer. Legestuen er også vigtigt for dagplejebørnene, så de får mulighed for at mødes med en større børnegruppe samt at kunne mødes med sin evt. kommende gæstedagplejere og omvendt.

Skoleområdet
Omkring specialforanstaltninger med øgede udgifter til støtte- og specialundervisning på bl.a. skoleområdet, vil FOA gerne slå et slag for at Lemvig kommune fremadrettet ind-tænker brugen af undervisningsassistenter. Undervisningsassistenter kan alene være ufaglærte med almene erfaringer fra tidligere beskæftigelse eller det kan være Pædagogiske assistenter, hvor de netop i deres uddannelse har flere fag der er målrettet opgaver som har stor værdi indenfor dette område. Skive kommune har i flere år kørt en forsøgsordning, som er blevet en permanent løsning. Holstebro kommune får også flere og flere undervisningsassistenter ansat. Her har man også lige fået udarbejdet en meget positiv evaluering af brugen af undervisningsassistenter.