Sæt social kapital på dagsordenen

- og skab et godt samarbejde

Social kapital hænger tæt sammen med psykisk arbejdsmiljø, fordi det handler om tillid og retfærdighed i forhold til samarbejdet på arbejdspladsen.

Mistillid, kontrol og dokumentation skal erstattes af tillid, respekt og samarbejde til gavn for arbejdsmiljøet og til gavn for den offentlige sektor.

Besparelser og nedskæringer truer arbejdsmiljøet i disse år. Det giver dårlige vilkår for at løse kerneopgaven.

Markedstænkningen i den offentlige sektor mindsker din og dine kollegaers reelle indflydelse på arbejdet. Ligesom kortsigtet økonomistyring mindsker den ledelsesmæssige bevågenhed på et godt arbejdsmiljø.

Social kapital hænger godt sammen med den form for ledelse som vi i FOA mener, er det rigtige; nemlig velfærdsledelse. Velfærdsledelse er at opbygge et tillidsfuldt samarbejde, hvor vi, som ansatte, slippes fri og får handlerum. Det er at tænke kvalitet som andet end kontrol, målinger og standarder.

Ønsker I at opnå mærkbare forbedringer af arbejdsmiljøet, er det en forudsætning at både jeres nærmeste ledelse og ledelsen i niveauerne længere oppe i organisationen prioriterer og understøtter arbejdet med social kapital.

I kan ikke ændre verden alene – det er vigtigt at forankre lokale initiativer i MEDorganisationen. Husk også, at der er støtte at hente i afdelingen.

Pjecen "Sæt socialt kapital på dagsordenen" som du kan downloade via boksen til højre, håber vi kan medvirke til at skabe klarhed over hvad social kapital er, og at den giver jer inspiration til at sætte social kapital på dagsordenen på jeres arbejdspladser.

Pjecen kan også hentes i afdelingen.

Senest redigeret den 28.02.2012 af Anne-Mette Røn Poulsen