Vi skal have en ny regering - TAK!

Et svært år ligger forude for de ansatte på de kommunale og regionale arbejdspladser, hvoraf mange jo allerede har mærket de effektuerede besparelser

Genopretningspakke, nulvækst mm., vil føre til flere voldsomme besparelser i kommuner og regioner. Tusinder vil blive fyret i den offentlige sektor, og for de der bevarer jobbet vil det daglige arbejdspres øges til bristepunktet. Som om det ikke er nok at miste sit job, så er dagpenge perioden også nedsat til 2 år. Hvor skal man gå hen for at finde et job? Der er jo stor mangel på arbejdspladser og mange om buddet! Og hvad gør man så? Ja, så har Danmark verdens bedste sikkerheds net. Nej, det har Danmark ikke mere. Man risikerer økonomisk personlig ruin. Det samme er gældende for dem der er blevet syge af deres arbejde. Enten ramt af stress, arbejdsskade og lignende.

Alle, også dem der er fratrådt arbejdsmarkedet, vil mærke det i form af yderligere forringelser i de kommunale services. Alle - nej måske ikke alle. De mest velbjærgede har aldrig haft det bedre, takket være de ufinansierede skattelettelser, der især er kommet denne gruppe til gode. De har rigeligt råd til en ekstra forsikring, så de kommer forrest i køen.

Samtidig øges uligheden, og stadig flere synker ned i relativ fattigdom. Ved de kommunale og regionale overenskomstforhandlinger, der p.t. forhandles, bliver det mere end svært at kunne bevare reallønnen.

Oveni de angreb på almindelige lønmodtagere, ledige, syge, svinger en uskøn forening af politikere, arbejdsgivere, medier og økonomer pisken over de svageste. Efterlønnen er den direkte vej til undergang for Danmark - hævder overklasse Danmark. De der selv har gode pensionsordninger og kan stige af arbejdsmarkedet, når det passer dem. Desværre er der stadig en stor del af befolkningen der åbenbart tror på deres teorier.

For hver måned der går, kommer der nye tal på bordet for, hvor mange der går på efterløn og med nye beregninger for hvad det koster landet. Disse tal er trods alt, konstant faldende. Fred dog efterlønnen, det løser sig selv på sigt. De unge har kapituleret og har i flere år fravalgt efterlønsindbetalingen og dermed selv frasagt sig muligheden for at kunne få efterlønsbidrag.

Fagbevægelsen, ja den er der mere end nogensinde brug for. Som jeg læste i et tidligere læserbrev fra Thomas Danielsen, hvor han konkluderede at fagbevægelsen var skyld i S og SF´s fremgang og ikke partiernes egen fortjeneste. Ja, du har til dels ret. Fagbevægelsen har fået nok af den siddende regering og Dansk Folkeparti.

Vi i fagbevægelse mener, at S og SF fremlægger en politik vi kan identificere os med. Her kan det siges kort, os i fagbevægelsen, ser og høre meget i dagligdagen af den virkelighed der rammer vores medlemmer og resultaterne af regeringens og Dansk Folkeparties værk igennem de sidste 10 år, deres massakre på dem der trænger mest. Deres manglende handlekraft med at få skabt flere arbejdspladser og uddannelsespladser. Deres manglende evne til at få gang i hjulene igen, få Danmark ud af krisen. Deres evige forfølgelse af de ledige og syge, jeg kunne nævne mange flere forringelser, manglende indlevelsesevne eller vilje. Ene og alene for, at de mest velstillede kan få ufinansierede skattelettelser. Hjælper bankerne med bankpakke 1 og 2, så bankdirektørerne kan være sikre på at få deres bonusser, selvfølgelig også selvom bankens resultater er udeblevet eller måske er banken endda krakket.

Det er sku da et mærkeligt samfund, der syntes det kan være i orden. Så venner, der er brug for alle jer derude i kampen for et bedre og mere retfærdigt Danmark. Nu kan vi kun håbe på, at Statsministeren snart udskriver valg.

Triste udsigter, men de sidste linjer i Danmarks historie er dog ikke skrevet endnu. Vi trænger til en ny politik i Danmark – en ny regering.

Senest redigeret den 28.02.2012 af Anne-Mette Røn Poulsen