Pressemeddelelse

Krav om Velfærd i Børnehøjde

Den danske folkeskole bruger rigtig mange penge på specialundervisning, og rigtig mange elever kommer i specialskole. Vi tror på, at det kan gøres bedre. Ved at vi eksempelvis knytter en undervisningsassistent til klassen og lave et loft på max 24 elever i hver klasse. Med de redskaber bliver det lettere at tage hensyn til den enkelte elev og flere vil kunne få den hjælp de behøver i klassen.

FOA – vil gerne sætte fokus på

• At der ansættes undervisnings assistenter (UA) i alle landets folkeskoler

UA vil kunne støtte lærer og elever, så elevernes faglige niveau kan hæves og børnenes trivsel øges.

Det er positivt at kommuner p.t. viser massiv interesse for UA i folkeskolen viser, at det er en ordning med fremtid i. Derfor bør ordningen snarest gøres permanent hurtigst muligt. I en tid, hvor samfundsøkonomien er under pres, er der grund til at understrege at en investering i børns udviklingsmuligheder også er en god økonomisk investering.

De finske skoler er gode til at udfordre de svage elever, hvilket blandt andet forklares med den finske UA.

”Pointen med UA er, at de let kan træde til i alle mulige problematiske situationer. UA kommer til at kende mange af skolens ”tunge” elever rigtig godt i mange sammenhænge og gennem flere år. De følger dem i tykt og tyndt og kender ligesom klasselærerne til børnenes faglige, sociale og personlige sider. Dermed er de med til at skabe nære relationer, tryghed, faste rammer og ”rummelighed” omkring nogle børn, som ellers på mange måder er belastede og til besvær for sig selv og omgivelserne. Men de kan også være med til at give særlige udfordringer til dygtige og specielt begavede børn, eller andre, der på forskellig vis skiller sig ud, for eksempel tosprogede børn”

Holstebro kommune har lige fået lavet en evalueringsrapport på brugen af undervisningsassistenter i enkelte skoler i kommunen (rapporten er vedhæftet). Denne evalueringsrapport understøtter FOAs meget positive erfaringer med brug af UA´er i folkeskolen. Vi er så langt i de erfaringer vi har gjort os indtil nu, at UA´er er en revolution indenfor folkeskolen og ikke mindst for at komme de eksploderede ekstra udgifter der er i forbindelse med specialbørn.

Senest redigeret den 28.02.2012 af Anne-Mette Røn Poulsen