Måske fuldt Kontingent-fradrag

Skatteministeren åben for at ændre på loft – FOA glæder sig.

Skatteminister Thor Möger Pedersen er åben for at gøre noget ved det loft over skattefradrag for kontingentet til fagforeninger, som den tidligere regering indførte, og det vækker glæde i FOA.

Den tidligere regering indførte et loft på fradraget på 3.000 kroner om året, og det har været ventet i fagbevægelsen, at den nye regering ville ændre på det. Det er foreløbig ikke sket, hverken i forslaget til finanslov eller på anden måde.

Men nu åbner skatteministeren op for, at der måske vil ske noget.

Kan drøftes senere
”Det er ikke indeholdt i finansloven at ændre på fradragsreglerne for faglige kontingenter, men derfor kan det sagtens drøftes på et senere tidspunkt,” siger han til dagbladet Politiken.

”Regeringen har en god dialog med fagbevægelsen og lytter til alle gode forslag, men det er vigtigt, at eventuelle ændringer indgår i en samlet vurdering af, hvordan arbejdsmarkedet skal fungere,” siger han.

Det ventes, at emnet enten bliver taget op i de trepartsforhandlinger, regeringen vil indkalde til i foråret, eller i en kommende skattereform.

FOA: Glædeligt
FOAs formand Dennis Kristensen kalder det ”glædeligt”, at skatteministeren nu kommer med det nye signal.

”Siden den nye regering trådte til, har vi kunnet konstatere, at bid for bid af S og SFs ”Fair løsning” er forsvundet, fordi de radikale skulle med i regeringen. Så det er da et godt tegn, at denne bid fra ”Fair løsning” ikke er død,” siger han til foa.dk.

Fradraget på maksimalt 3.000 kroner begunstiger de såkaldt ”gule” fagforeninger, der ikke forhandler overenskomster, og hvis kontingenter typisk ligger under den grænse.

Nyt forslag
Dennis Kristensen foreslår, at et kommende skattefradrag indrettes, så det begunstiger de organisationer, der indgår overenskomster og holder dem ved lige.

”Det kan enten ske, ved at hele kontingentet kan trækkes fra, eller ved, at alt over en vis grænse kan trækkes fra, i disse organisationer, men ikke i de andre. På den måde vil man belønne dem, der bidrager til den danske model,” siger han.

Senest redigeret den 28.02.2012 af Anne-Mette Røn Poulsen