Høringssvar til skoledebatten

FOA har ikke mange kommentarer ud over, at vi ser det fuldstændig uoverskueligt, at skulle forholde os til 19 forslag. Vi beklager, at man ikke i forsalget har forholdt sig til fritidsdelen, da en lukning af skoler vil komme til, at få stor betydning for de SFH`er som er tilknyttet skolerne.

FOAs håb er, at man i det videre arbejde vil tage hånd om det personale som bliver berørt af dette, og at man i videst mulig omfang, forsøge at omplacere hele personalet.

De personaler hvor det ikke er muligt at omplacerer, tilbydes uddannelse. At personalet bliver informeret og inddraget i så vid udstrækning det er muligt, selvfølgelig med overholdelse af MED- aftalen.

En god information og inddragelse gør stor forskel for medarbejdernes bearbejdning af deres situation.