Dagplejepædagogernes høringssvar om centralisering af dagplejen

Dagplejepædagogerne har sendt nedenstående høringssvar til Holstebro kommune

Dagplejepædagoggruppen imødeser med stor spænding den kommende centralisering af dagplejen, og håber at kulturen fra de nuværende 6 eksisterende distrikter vil smeltes sammen, så det bedste bevares i den nye organisation.

Det er af stor betydning for os, at vi medinddrages i den kommende proces, og vi er glade for at se, at der er medarbejderrepræsentanter involveret når jobbeskrivelsen for den kommende leder samt den overordnede beskrivelse af den nye centrale dagpleje skal udarbejdes. Den samme repræsentation af dagplejepædagoger kan vi anbefale i et ansættelsesudvalg, når den nye dagplejeleder skal ansættes. Dagplejepædagogerne er enige om, at vi vil gå positivt ind i kommende forandringsproces.

Ved dagplejepædagogernes fysiske placering i den nye organisering ønsker vi, at der tages afsæt i de arbejdsopgaver, som vi udfører i det daglige. Dette indebærer en del administrative opgaver, hvilket forudsætter en arbejdsplads med skrivebord, pc, telefon osv. Vi har ofte ”den svære samtale” pr telefon enten med en forældre eller dagplejer. Derfor er arbejdsrolige forhold vigtige at tænke ind i forbindelse med dagplejekontorets placering. For at optimere den tidlige indsats i det pædagogiske arbejde kan vi se en fordel i fysisk at være placeret tæt på vores tværfaglige samarbejdspartnere.

For at bevare kvaliteten samt skabe ny udvikling i dagplejen er det vigtigt, at der, trods de kommende besparelser, stadig er fokus på det pædagogiske tilsyns store betydning i dagplejen. I tilsynet ligger den faglige sparring dagplejer og dagplejepædagog imellem. Nærhedsprincippet kan også tilgodeses ved hyppige tilsyn i dagplejehjemmet. Vi ser derfor med stor bekymring på den besparelse, som ligger i effektiviseringen af tilsynet.

I den nye organisering ønsker vi, at dagplejepædagogernes TR får FTR-lignende vilkår, da dette giver mulighed for deltagelse i bl.a. arbejdsgrupper/temadage samt at få relevante informationer og dermed større mulighed for indflydelse.

På dagplejepædagogernes vegne
Susanne Lauridsen, TR for dagplejepædagogerne

Lagt på den 28.03.2011