Høringssvar fra dagplejerne om centralisering af dagplejen

Dagplejerne har sendt nedenstående høringssvar til Holstebro kommune

TR i en central dagpleje.

Tillidsrepræsentanterne mener det er nødvendigt med mere end 1 Tr b. la på grund af den store geografiske afstand der er, fra den ene ende af kommunen til den anden og at arbejdspladserne er placeret 280 forskellige steder.

Med-aftalen siger, at det er vigtigt med et velfungerende dialog-baseret samarbejde mellem ledelse og medarbejder. Derfor er det utrolig vigtigt, at være i tæt kontakt med baglandet og have en finger på pulsen, derved vil en medarbejder føler sig set/hørt/medinddraget.

På de andre områder har FTR nogle TR ude i marken som har fingeren på pulsen.

Som TR får man rigtig mange informationer, som man skal læse /sætte sig ind i, for at udføre sit hver tilfredsstillende, og mange af disse informationer får man en snak med sine kollegaer om.

Ved eksempelvis afskedigelser/ sygesamtaler/møder med jobcentret er det vigtigt at man har mulighed for deltagelse af sin TR, og en TR som man føler man kender og derved har tryghed ved.

Selvom vi fremover får én leder at skulle forholde os til er det stadig 12-14 dagplejepædagoger der skal samarbejdes med, og TRs roller er ligeså meget her som hos leder.

TR udfører rundt i områderne en meget vigtig opgave med at sørge for ro på arbejdspladsen. Mange små ting bliver fanget i opløbet og undgår derved i at blive til store problemer.

Ved nye tiltag/personalepolitikker/retningslinjer osv. er det vigtigt at TR kan nå baglandet så de bliver hørt i processen og bliver en del af det endelige resultat/ejerskab giver ro på arbejdspladsen.

Som TR er det meget vigtig at have en sparringspartner inden for området. Der vil blive et meget dårligt arbejdsmiljø for tillidsrepræsentanten, hvis denne ikke har nogen at sparre med.

Holstebro kommune vil være kendetegnende ved at være en velfungerende, moderne arbejdsplads og Holstebro kommunes interesse er, at tillidshvervene varetages tilfredsstillende, derfor er vores forslag at man i den nye organisation har 3 tillidsrepræsentanter (nord – syd og midt) og 1 frikøbt fællestillidsrepræsentant med planlagt gæstefunktion.

På vegne af tillidsrepræsentanterne i dagplejen
FTR Helle Bøgh

Senest redigeret den 28.02.2012 af Anne-Mette Røn Poulsen