Høringssvar til Budget 2012-2015

Det er beklageligt at man igen skærer på børneområdet.

Med hensyn til besparelsen omkring åbningstiden ser FOA det som bekyrmrende, at man regner med en gennemslagskraft på 70%. Rundt omkring på institutionerne er der os bekendt som hovedregel kun 1 person den første og sidste ½ time, og FOA ser derfor slet ikke besparelsen som realistisk.

FOA er endvidere bekymret for konsekvenserne af, at man ikke fremskriver pris og varer, da vi kan frygte, at det kan få personalemæssige konsekvenser.

Det fremgår desværre heller ikke tydeligt af materialet at besparelsen på ½ % på rammen, betyder hele rammen og derfor også vil betyde yderligere personale reduktioner.