Dyrere at få barnet passet i dagplejen

Onsdag den 23. november var der i dagbladet under denne overskrift en artikel og en gennemgang af taksterne for at få sit barn passet i de forskellige pasningsordninger i Struer kommune. Byrådet havde på deres møde fastsat taksterne for 2012.

Det er ikke så meget takstforhøjelserne der får mig til at reagere, de er jo bare et udtryk for at Struer kommune skal have dækket nogle udgifter ind, som de har haft i forbindelse med at samme byråd har besluttet, at der skal være vuggestuetilbud i hele kommunen.

Næ, det der irriterer mig er udtalelserne fra John Christoffersen og Martin Merrild. John Christoffersen bruger undskyldningen for stigningerne med, at det er overenskomstmæssige forhold der gør, at taksterne skal stige. Jeg ved ikke om du, John, har hørt om de forslag FOA har stillet omkring gæstedagplejehuse eller ansættelse af gæstedagplejere, dette kunne fange op på det du kalder overenskomstmæssige forhold, som vi tror, er din betegnelse for det gæstedagpleje vederlag man skal have for at have ekstra børn inde. Men igen er det vist ikke dette tillæg der belaster økonomien, da der i vuggestuerne tages ”gæstebørn” ind ved dagplejers sygdom, og denne manøvre koster jo ingenting, da det allerede er indregnet i normeringerne.

Jeg synes det er lidt ærgerligt at Struer kommune fokuserer så meget på prisforskellen på pasningstilbuddene for de mindste i kommunen, i stedet for at fokusere på at profilere hvilke gode tilbud begge ordninger er. Hænger dette sammen med, at man har truffet den beslutning at dagplejen skal afvikles ad åre, og at den afvikler sig selv hvis man gør den forholdsmæssigt dyrere? Dette er dårlig politik og giver ikke forældrene et reelt valg når junior skal ud og passes.

Jeg har svært ved at se at det er fagforeningen der har sejret ad helvede til som Martin Merrild så kækt siger. For fagforeningen gælder det, at der skal opnås resultater når der skal forhandles overenskomster for medlemmerne. Dette gjorde vi i 2008 hvor vi fik kæmpet den omtalte overenskomstændring igennem. Så jeg sejrer gerne ad helvede til for at opnå resultater for bare et medlem. Men jeg vil så også sige, at Struer kommune siden 2008 har budgetteret ad helvede til, når man ikke har taget denne ændring ind i budgettet før end nu, og det er lige netop derfor, at jeg undres over, at ”gamle” overenskomst ændringer skal have skylden for at taksterne skal stige næste år. Det er for tyndt.

Senest redigeret den 28.02.2012 af Anne-Mette Røn Poulsen