Brug for social- og sundhedsassistenter overalt

Sundheds- og forebyggelsesminister Astrid Krag ser social- og sundhedsassistenterne som stærke medspillere inden for alle områder af sundhedsvæsenet.

”Jeg ser social- og sundhedsassistenter inden for alle områder af sundhedsvæsenet."

Det sagde Sundheds- og forebyggelsesminister Astrid Krag, da hun deltog på et dialogmøde mandag om social- og sundhedsassistenternes rolle i et forandret sundhedsvæsen.

150 social- og sundhedsassistenter deltog og diskuterede med hinanden og med ministeren og andre centrale beslutningstagere som chefkonsulent i Kommunernes Landsforening Tina Jørgensen og medlem af Danske Regioner sundhedsudvalg Leila Lindén.

Brug for opgaveglidning
Ministeren understregede, at der er brug for fleksibel opgaveglidning og et smidigere samarbejde mellem de specialiserede sygehuse og den kommunale indsats.

”I vores regeringsgrundlag prioriterer vi de sammenhængende patientforløb, og med den økonomi, der er, skal vi lære af hinanden og de gode eksempler med hverdagsrehabilitering og akutteam,” sagde hun.

Astrid Krag blev blandt andet spurgt, om hun vil sikre lige adgang til efter- og videreuddannelse, og dette spørgsmål vil indgå i trepartsforhandlingerne, svarede hun.

Patienter i kommunerne
Tina Jørgensen fra KL beskrev den udfordring, det er, at de +80-årige er den befolkningsgruppe, der vokser mest. Det stiller kommunerne over for store udfordringer med forebyggelse og genoptræning.

”Før i tiden havde kommunerne ikke patienter, men kun borgere. Nu er virkeligheden, at vi også har patienter,” sagde hun om de kortere indlæggelsestider, hvor kommunerne overtager pleje- og genoptræningsopgaver.

”I mere end 25 år har vi talt om behovet for effektiv koordinering mellem sektorerne. Og det kan vi stadig blive bedre til,” fastslog hun.

Mere af uddannelsen i kommunerne
I Region Hovedstaden udskrives 67 procent af patienterne efter to dages indlæggelse, oplyste Leila Lindén, og dermed vil flere patienter have behov for pleje og genoptræning i eget hjem.

”Borgerne skal være patienter i eget hjem. Når flere opgaver kommer til at ligge i det nære sundhedsvæsen, vil mere af uddannelsen også komme til at foregå i kommunerne,” sagde hun.

Den bemærkning fik fyret op under debatten. ”Du taler os ud af hospitalerne,” konstaterede Helle Søndergaard, fællestillidsrepræsentant i Hovedstadens psykiatri.

Sektorformand Karen Stæhr understregede, at FOA ønsker at bevare praktikperioden i somatikken.

Og derefter fortsatte de 150 social- og sundhedsassistenter diskussionerne i grupper.