Massive besparelser ramme social- og sundhedsassistenter

Hvordan er det dog Region Midtjylland behandler erfarne social- og sundhedsassistenter???

Ikke nok med at regionen nu igen er udsat for massive besparelser, og at Hospitalsenheden Vest igen kommer til at bære en urimelig stor andel, så oplever vi fra FOA Holstebro, at en hel faggruppe bliver udsat for noget der kunne ligne en massakre.

På Øre, næse og halsafdelingen bliver 5 ud af 6 social- og sundhedsassistenter opsagt.

Her er tale om personer, som har været på afdelingen i flere år. Social- og sundhedsassistenterne på afdeling Ø/B har i deres ansættelse tillært sig kompetencer og faglig viden, der gør dem yderst kvalificerede til at løse selv massive opgaver på afdelingen. Et job de har høstet stor anerkendelse for. Det er derfor helt uforståeligt, at det er hele den gruppe der skal fyres! Hidtil har de varetaget alle opgaver i afdelingen, bortset fra iv. medicinering.

Men nu mener ledelsen, at der i en fremtid hvor afdelingen skal ligges sammen med Mamma Kirurgien, at opgaverne bliver for ”komplekse” til at assistenterne kan klar opgaverne.

Her har man kun kigget på kompetence, vel at mærke kun de kompetencer der ligger i grunduddannelserne for sygeplejersker og social- og sundhedsassistenter. Den kompetence personalet har opbygget gennem hele deres ansættelsesperiode, har ikke haft nogen værdi i forhold til udvælgelsen af et fremtidigt personale. Ved at fyre hele FOA-gruppen bortset fra 1 person, har man udelukkende valgt, at afdelingen fremover skal betjenes af medarbejdere der har samme kompetencer. Dette vil blive meget monofaglig, og vil bestemt ikke være det stærkeste hold. Det er helt uforståeligt, at man ikke vælger personer med forskellige kompetencer, så man netop opnår det bedste hold.

End ikke det faktum at social- og sundhedsassistenterne har været et meget stabilt personale, som faktisk ikke har haft sygedage er en pointe, som man ikke har fundet værdig at medtage i udvælgelsen af kriterier.

Der er nu 1 social- og sundhedsassistent tilbage på Øre, næse og halsafdelingen. Denne person bliver nu henvist til at arbejde i 11-19 vagter og nattevagt.

Hvis det er måden regionen ønsker, at vi skal anvende de vundne ressourcer, som optjenes gennem et langt arbejdsliv, så kan jeg kun undres. Men gode argumenter var ikke nok til at trænge igennem. Beslutningen var taget. Ikke flere social- og sundhedsassistenter her. Hvor mange andre afdelinger kommer til at ligne denne…..

Senest redigeret den 28.02.2012 af Anne-Mette Røn Poulsen