Supplerende pension for førtidspensionister

Den Supplerende Arbejdsmarkedspension for førtidspensionister (SAP)

Hvis du er førtidspensionist, kan du tilmelde dig den Supplerende Arbejdsmarkedspension - også kaldet SAP eller SUPP.

Du skal selv indbetale 153 kr. (i 2011) om måneden til ordningen. Din kommune lægger 306 kr. (i 2011) oveni. Begge beløb reguleres årligt.

Udbetaling af pensionen kan tidligst ske fra du er 65. i 2027 hæves aldersgrænsen til 67 år.

Pensionen udbetales som en løbende livsvarig pension og beskattes som personlig indkomst.

Hvor meget du får udbetalt afhænger af, hvor længe du har indbetalt til ordningen.

Du tilmelder dig ordningen via din kommune.

Senest redigeret den 28.02.2012 af Anne-Mette Røn Poulsen