Sygesamtaler og mulighedserklæring

Vi får i afdelingen mange spørgsmål omkring den sygesamtale som arbejdsgiver indkalder til, samt den nye mulighedserklæring.

Det er sådan, at arbejdsgiver er forpligtiget til at holde en sygesamtale inden for 4 uger efter du er meldt syg. Samtalen skal handle om, hvordan og hvornår du kan vende tilbage til arbejdet. Den kan også handle om gradvis tilbagevenden til arbejdspladsen (delvis raskmelding), specielle skånehensyn, ændrede arbejdsopgaver, hvilemuligheder mv.

Almindeligvis er det en god idé, at deltage i 4-ugers samtalen med arbejdsgiver. Det har dog ikke konsekvenser for retten til sygedagpenge, hvis du ikke deltager i samtalen. En grund til ikke at ønske deltagelse kunne være, at fraværet fra arbejdspladsen skyldes samarbejdsproblemer.

Du er ikke forpligtet til at oplyse din arbejdsgiver, hvad du fejler. Ved samtalen kan du få bistand af din tillidsrepræsentant eller anden bisidder. Det er vigtigt at pointere at samtalen skal tage udgangspunkt i din situation, og ikke i arbejdsgiverens problemer med at skaffe arbejdskraft.

Arbejdsgiveren kan forlange en lægeerklæring, en såkaldt mulighedserklæring.
En mulighedserklæring er en attest der giver arbejdsgiver og medarbejder mulighed for at få lægens vurdering af, hvorvidt medarbejderen fremover kan varetage relevante arbejdsfunktioner, uden at helbredet forværres. Den første del af sådan en udfyldes på baggrund af samtale mellem dig og din arbejdsgiver. Denne samtale skal du deltage i. Dog kun såfremt du er i stand til det under hensyntagen til din sygdom. Anden del udfylder du sammen med din læge.

Ved længerevarende sygdom er det en god idé at få udarbejdet en fastholdelsesplan. Fastholdelsesplanen skal medvirke til, at der bliver etableret samarbejde mellem din arbejdsgiver og kommunen, således at du kan få den nødvendige støtte til at forblive i arbejde.
I afdelingen er vi et team bestående af Elsebeth Farbæk og undertegnede Dorthe Larsen, som tager sig af sygdomsopfølgning. Vi er ofte med vore sygemeldte medlemmer til samtale ved kommunens sagsbehandler eller til rundbordssamtale med arbejdsgiver. Så er du eller en af dine kollegaer sygemeldt er I altid velkomne til at ringe og få en snak med en af os.

Der er mange ting at tage hensyn til, når man er langtidssygemeldt, og det kan være mere end svært selv at overskue det hele.