Nu er det nok Holstebro

Læserbrev: Nu er det nok Holstebro

For godt 14 dage siden meddelte Holstebro kommune igennem en pressemeddelelse, at der i 2011 skulle spares 100 millioner kroner på kommunens budget.

100 mio. kr., som for størsteparten skal tages fra de svageste i samfundet børne- og ungeområdet samt det sociale område.

Når man som Holstebro kommune vælger at skære 100 mio. kr. af sit servicebudget, vil det komme til at ramme ekstremt hård på den service man kan tilbyde overfor sine unge og ældre medborgere.

Disse serviceforringelser synes jeg det ville klæde byrådet at melde ud til borgerne i kommunen. Hvad kan man som borger i Holstebro kommune forvente at få for sine skattekroner? Hvad skal man forvente ikke at få fremover? Det må forventes, at byrådet tager denne diskussion og laver et meget informativt materiale, hvor borgerne kan læse om forringelserne. Det kan ikke være meningen, at det skal være personalet på kommunens arbejdspladser, der skal tage stilling til, hvad de nu kan tilbyde, og hvad de ikke kan.
Med en personalereduktion af betragtelig størrelse, for det er hvad en besparelse af denne størrelsesorden medfører, er der simpelthen ikke overskud af tid til at tage disse diskussioner. De vil have nok at gøre med at finde tiden til at yde omsorg i deres arbejde, noget de gør med stor ekspertise i dag.

Og for at det så ikke skal være løgn, præsenteres vores tillidsrepræsentanter onsdag den 16. juni 2010 og torsdag den 17. juni 2010 for yderligere besparelser. Besparelser der på ovennævnte områder vil løbe op i ca. 85 mio. kr., men i budget for indeværende år.

Dette finder jeg utroligt. Hvordan kan der laves et budget for 2010, hvor der på forhånd mangler finansiering for opgaver man har tænkt sig at udføre?

Hvordan kan ansvarlige politikere vedtage et budget, de på forhånd ved mangler finansiering i denne størrelsesorden? Har man bevidst manipuleret med vælgerne op til valget, for at få flest mulige stemmer og beholdt sin viden for sig selv omkring budgetoverskridelser man allerede kendte til da man blev valgt?

Hvorfor kommer der først en udmelding nu? Vi ved at vores tillidsrepræsentanter har taget problemet op i de MED udvalg hvor de sidder, men har aldrig fået et entydigt svar på hvad man har tænkt sig at gøre med budgetoverskridelserne man kendte til. Dette i sig selv er dybt kritisabelt.

Med disse besparelser vil man i Holstebro kommune ikke kun have skåret ind til benet (som man har gjort siden 1986), nej, man vil simpelthen have amputeret begge ben.

Desværre må man også sige, at kommunens politikere, igennem kommuneaftaler KL (kommunernes Landsforening) aldrig burde have indgået med regeringen, bliver bundet op på nul vækst i den offentlige sektor og straffeaktioner fra regeringens side, hvis man sætter skatten op. En situation der er som at vælge imellem pest eller kolera, for som jeg ser det, har kommunen ikke andre valg hvis de vil bevare en smule service, end at sætte skatten op og samtidig gribe ned i kommunekassen og frigive et betragteligt beløb herfra. Der kan simpelthen ikke spares 185 mio. kr. over 2 år, og sikkert flere i 2012, uden at man gør noget andet end at skære i de ydelser der tilbydes de svageste borgere i kommunen.