Vil der være en bogbus i Holstebro i 2011

På budgettet for 2011 i Holstebro kommune skal der spares 100 mio. kr.

Afbalancerede løsninger:
"En besparelse på ca. 100 mio. kr. er et stort beløb at skulle spare, og er en politisk stor udfordring. Udmøntningen af beløbet medfører, at der en række steder foretages tilpasninger i budgettet, som kommer til at berøre serviceniveauet. Den politiske bestræbelse er at finde afbalancerede løsninger, så der fortsat kan leveres god service til borgerne".

Skriver kommunen i en pressemeddelelse, dette gælder forhåbentlig også for borgere der er bosat udenfor Ringvejen. For i forbindelse med disse besparelser er bogbussen igen kommet i spil, og der er igen fremsendt forslag om nedlæggelse af bogbusdriften!

Det kan undre, at der igen fremsættes forslag der kun vil ramme yderområderne i kommunen og ikke vil berøre dem der i forvejen har kortest til alle de kulturelle muligheder, der findes inden for ringvejen. Med en fuldstændig nedlæggelse af et velfungerende og vel besøgt bibliotekstilbud,(læs bogbussen) der omfatter ca. 5.000 materialeenheder der består af bøger, tidsskrifter, lydbøger, video og DVD, musik, CD-Rom, Playstation-spil, sprog & leg m.v. vil man som borger i bogbussens køreplansområde virkelig få et slag i ansigtet.

Bogbusdriften, der i dag er reduceret til kun 3 ugentlige køredage i 37 uger om året, blev så sent som den 1. januar 2009 optimeret og Ejsing blev en del af køreplanen, alligevel er bogbussen nu igen udsat for angreb med trussel om nedlæggelse.

I det daglige besøges Bogbussen flittigt på alle holdepladser. I 2009 havde bogbussen 8400 besøgende svarende til et gennemsnitligt besøgstal på ca. 75 personer pr køredag. De 8400 besøgende lånte tilsammen 31 554 materialeenheder.

Jeg håber og tror på en fremtid for bogbussen i Holstebro kommune. Jeg mener det vil være en direkte hån mod yderområderne i kommunen, hvis de skal fratages den i mange tilfælde eneste offentlige service der findes.

Jeg vil opfordre alle borgere i bogbussens dækningsområde, til massive protester mod den foreslåede nedlæggelse af bogbusdriften i Holstebro kommune.