Godt arbejde/trivsel

Vær bevidst om dit eget arbejdsmiljø

- du kan nemlig selv gøre noget for at forbedre det. Det forudsætter, at man trives godt, så pas godt på dig selv og dine kollegaer.

Trivsel på arbejdspladsen handler om balance
Det er et fælles ansvar at skabe trivsel på arbejdspladsen. Alle skal deltage i indsatsen.

Trivsel på arbejdspladsen er velvære og balance: Vi trives nemlig, når vi oplever velvære, og når der er balance mellem vores ressourcer og de krav, vi bliver stillet over for.

Følelsen af at have overskud både fysisk og mentalt er tegn på god trivsel. På arbejdspladsen har trivsel gode vilkår, når ledere og medarbejdere føler et fælles ansvar for at finde løsninger på hverdagens opgaver og problemer.

Ansvaret for trivslen er fælles
Godt psykisk arbejdsmiljø kræver en fælles indsats. Det betyder, at jeres arbejde med at forbedre trivslen skal foregå på 4 forskellige niveauer på arbejdspladsen

• Individet - den enkelte medarbejder
• Gruppen - teamet/afdelingen
• Ledelsen
• Organisationen

Investering i trivsel betaler sig
Mere trivsel betyder mindre sygefravær, og mindre sygefravær betyder færre udgifter. Der er penge at spare, hvis man investerer i trivslen og bruger de 3 gode grunde; stresshåndtering, mindre sygefravær og fastholdelse af medarbejdere.

Trivsel på arbejdspladsen har gode vilkår, når vi har positive forventninger til at håndtere hverdagens udfordringer i fællesskab med kollegaer og ledelse.