Genopretningsplan - JA TAK

Ikke en genopretningsplan i regeringens forstand, men en genopretningsplan for børnene i Holstebro kommune.

Nu er vi der igen igen - kommunen skal spare penge og endnu engang skal børnene holde for. Børnene skal nu bøde for, at man i årevis har skubbet et underskud foran sig, og at man har lukket øjnene for, at budgettet 2010 ikke kunne holde vand.

Vel er jeg opmærksom på, at en del af problemet er øgede udgifter til specialområdet. Men havde man ikke gennem så mange år sparet på normalområdet, så ville udgifterne måske ikke have været så markante.

Man bruger nu grønthøster-metoden og skærer budgettet for 2010 med 4,2 % på alle institutioner og skoler. Begrundelsen er: ” Når vi kigger på sammenlignelige kommuner”. Den har vi ligesom også hørt før. Men fordi andre kommuner ikke prioriterer børnene højt, behøver vi vel ikke følge trop i Holstebro kommune?

Selv da vi kunne købe hele verden og vores daværende borgmester kunne fortælle om vores sunde økonomi i Holstebro kommune - dengang kunne man jo også have valgt til en (fair) forandring, at kigge på sammenlignelige kommuner for at forbedre vores normeringer i Holstebro. Men det er ligesom kun i sparer tider, at de sammenlignelige kommuner bliver så interessante.

På økonomiudvalgets møde den 16. juni, indstiller man en kvalitetskontrakt på B&U området til byrådets godkendelse. En kvalitetskontrakt som siger, at vi arbejder ud fra de anerkendende principper. Der skal i 2010 udarbejdes en ” implementeringskuffert” med gode eksempler på den anerkendende praksis ude i institutionerne. Jo…….! Vi kan da anerkende børnene for at passe sig selv og ikke stille for store forventninger til, at der er en voksen i nærheden til at hjælpe/trøste/lege og lærer. For det bliver det billede jeg ser bliver konsekvensen af denne massive besparelse.