Daginstitutionernes hverdag

Risikoen for at børn ikke får tilstrækkelig med omsorg i daginstitutionerne fordobles, hvis der er mange børn pr. voksen. Det dokumenterer en ny undersøgelse, som FOA har fået lavet.

Det er nu blevet dokumenteret i en ny undersøgelse FOA har fået lavet, at normeringer og graden af omsorg for det enkelte barn hænger sammen. Besparelser på normeringerne går altid ud over børnene.

Hvis der i gennemsnit er én voksen til at tage sig af 5 vuggestuebørn eller 10 børnehavebørn, kan det af og til glippe med omsorgen for det enkelte barn.

Det har pædagoger og pædagogmedhjælpere sagt i flere år. Hvert år, hvor politikerne gang på gang har bebudet besparelser. Men for første gang kan det nu dokumenteres sort på hvidt, at der er en klar sammenhæng mellem mængden af børn pr. voksne og omfanget af omsorg for det enkelte barn. Risikoen for at opleve, at man ikke kan yde den omsorg, der er brug for, fordobles, hvis personalenormeringen er lav.

Så når vores kære politiker gang på gang, forsøger at overbevise forældre om, at den slags besparelser ikke vil gå ud over deres børn, kan vi nu aflive med denne undersøgelse.

Samtidig kan denne undersøgelse også dokumentere, at mængden af børn pr. voksen ikke lever op til det, mange forældre tror. For kigger man på de reelle antal børn pr. voksen – altså belastningsgraden – viser det sig, at der er 4,9 børn pr. voksen i vuggestuerne og 10, 5 børn pr. voksen i børnehaverne. Også selvom det på papiret ser ud til, at der er flere voksne.

Det er jo vigtigt, at være opmærksom på, at alle ansatte ikke er på arbejde på samme tid.

Samtidig har de ansatte en række opgaver, som gør, at de kun bruger mellem halvdelen og tre fjerdedele af tiden sammen med børnene. Antallet af børn pr. voksne stiger yderligere, når der også skal tages højde for, at kun 1 ud af 10 institutioner benytter sig af fuld vikardækning ved sygdom, ferie og lignende.

Derfor er belastningsgraden en del højere, end man umiddelbart kan se, når man blot kigger på, hvor mange ansatte den enkelte institution har. Det må give forældrene stof til eftertanke.

Læs undersøgelsen ”Daginstitutionernes hverdag 2010”