Repræsentanter fra Pædagogisk Sektor til virtuelt møde med statsministeren og børne-og undervisningsministeren i forhold til rengøring i dagplejen

Repræsentanter fra FOA og BUPL afholdt virtuelt møde den 11. januar 2021 med statsminister Mette Frederiksen og børne- og undervisningsminister Pernille Rosenkrantz-Theil. Mødet havde til formål at få belyst de udfordringer, dagtilbudsområdet har i forhold til ekstra rengøring i en hverdag med corona.

FOA Herning var repræsenteret ved dagplejer Karin Thornvig fra dagplejen i Tim-Stadil-Vedersø ved det virtuelle møde med statsminister Mette Frederiksen og børne- og undervisningsminister Pernille Rosenkrantz-Theil den 11. januar 2021. Dagsordenen var, hvordan dagtilbudsområdet klarer den ekstra rengøring, som forlanges i forhold til coronaretningslinjerne.

 

Hver mødedeltager fik 5 minutter til at fortælle om deres oplevelser i forhold til deres arbejde midt i coronakrisen.

 

Karin Thornvig havde forberedt sig grundigt før mødet og havde indhentet oplysninger fra flere kolleger. Hun fortalte blandt andet om de udfordringer og frustrationer, der fremkommer i forbindelse med de retningslinjer, der bliver meldt ud fra myndighederne og om den forskellighed i forhold til kompensation, der er rundt omkring i landet. Hun opfordrede til, at det ville være rart, hvis KL og FOA kunne stå sammen om ens regler og honorering.

 

Karin fik også gjort opmærksom på det pres, der er i forhold til de mange coronatiltag, og at mange dagplejere er ved at være derude, hvor de ikke kan holde til at være i det længere. Desuden nævnte Karin, at det måske kunne være logisk med differentieret rengøring forstået på den måde, at der i dag er de samme krav om rengøring i et privat dagplejehjem med de samme 4-5 børn, som man kræver i en institution med måske 100 børn.

 

Ud fra Karins udtalelser sluttede Mette Frederiksen blandt andet af med at sige, at der skal være fokus på, at man adskiller det praktiske arbejde fra det pædagogiske arbejde. Desuden ytrede statsministeren, at udtalelserne fra Pædagogisk Sektor skal få regering og politikerne i almindelighed til at huske på dagplejen. Desuden opsummerede Mette Frederiksen, at det kan være svært at passe 5 små børn samtidig med måske at være forældre til hjemsendte børn fra skole, som samtidig skal hjemmeundervises - plus coronarengøring.

 

Det er Karin Thornvigs håb, at mødet kan være med til at ændre myndighedernes retningslinjer i forhold til corona fremadrettet - men glæder sig også over, at dagplejen er blevet profileret overfor både statsministeren og børne- og undervisningsministeren.

 

 

 

 

 

Senest redigeret den 18.01.2021