Herning by

En ny, fælles FOA-afdeling i Midt- og Vestjylland?

Læs mere om, hvordan arbejdet forløber med en mulig ny fælles FOA-afdeling mellem FOA Herning og FOA Holstebro

Kære medlemmer af FOA Holstebro og FOA Herning


En ny fælles FOA-afdeling i Midt- og Vestjylland?
Midt i september gik bestyrelserne for FOA Holstebro og FOA Herning i gang med at udarbejde et fælles forslag om at lægge de to afdelinger sammen for at skabe et endnu stærkere fagligt FOA-fællesskab i Midt- og Vestjylland. Planen er, at bestyrelserne har et færdig forslag parat, som I kan stemme ja eller nej til på en generalforsamling i jeres afdeling den 23. marts 2022.

I vil selvfølgelig modtage særskilt indkaldelse til generalforsamlingerne i jeres afdeling.

Hvad er de to bestyrelser allerede enige om?
Der er dele af forslaget, som allerede er afklaret i bestyrelserne. Et af de temaer, er behovet for en overgangsperiode. Der vil være forhold som er svære at ændre fra den ene dag til den anden, fordi de kræver praktiske erfaringer, det gælder for eksempel faglige teams i den nye personalegruppe.

Der vil også være forhold som skal være afklaret fra starten. Det gælder ikke mindst den politiske ledelse af en ny afdeling. Den del af forslaget har de to bestyrelser også parat. Der er enighed om at anbefale, at:

• Susanne Andersen bliver formand, Susanne er i dag formand for Social- og Sundhedssektoren i FOA Herning


• Carsten Haglund bliver en af to næstformænd. Carsten er i dag formand for FOA Holstebro. (Carsten går på pension i 2024).

 

• Jens Klaris bliver en af to næstformænd. Jens er i dag næstformand for FOA Herning

 

• Tanja Nielsen bliver formand for Social- og Sundhedssektoren. Tanja er i dag formand for samme sektor i FOA Holstebro


• Dorthe Pia Hansen bliver formand for Pædagogisk Sektor. Dorthe Pia er i dag formand for samme sektor i FOA Holstebro


• Jan Vestentoft, bliver valgt faglig sekretær. Jan er i dag formand for Pædagogisk Sektor i FOA Herning


• Birgitte Madsen bliver valgt faglig sekretær. Birgitte er i dag næstformand for FOA Holstebro

 

• Dorthe Larsen bliver valgt faglig sekretær. Dorthe har i dag den samme post i FOA Holstebro.


Marianne H. Christensen, nuværende formand i FOA Herning, fratræder ved udgangen af september 2022 grundet pension. I perioden fra en stiftende generalforsamling til sin fratrædelse vil Marianne være ansat.

Faggrupperne giver input den 6. december
På de næste møder vil de to bestyrelser tage hul på flere af de temaer, der også skal beskrives i deres forslag til at skabe en ny fælles afdeling i Midt- og Vestjylland. For eksempel temaet, der handler om faggrupperne. Den 6. december inviteres alle sektorbestyrelser derfor til arbejdsdag, så de kan give konkrete input til dette spørgsmål: Hvordan kan vi sammen forbedre arbejdet for og med faggrupperne? Hvilken forskel kan vi gøre for kollegerne på arbejdspladsen, når vi bliver flere og stærkere?


Har du ideer eller spørgsmål til en ny fælles afdeling?
Har du spørgsmål til, hvad der skal ske, eller idéer til hvad der er vigtigt at holde fast i eller begynde på i en ny fælles afdeling, er du velkommen til at kontakte os.

På vegne af bestyrelserne for FOA Holstebro og FOA Herning
Carsten Haglund, formand FOA Holstebro og Marianne H. Christensen, formand FOA Herning.


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lagt på den 04.11.2021