FEA-aftale for Ikast-Brande Kommune fra den 16. december 2021 til den 30. januar 2022

FOA Herning har forhandlet en FEA-aftale på plads med Ikast-Brande Kommune fra den 16. december 2021 til den 30. januar 2022 om tillæg for dækning af frivillige ekstra vagter i vinterperioden i Sundhed og Ældre.

Læs aftalen her:

 

FEA-aftale Ikast-Brande Kommune pdf

 

Har du spørgsmål til aftalen, kan du kontakte din tillidsrepræsentant eller ringe til FOA Herning på tlf. 4697 1260.

 

 

 

 

Lagt på den 21.12.2021