Læs, om rollen som tillidsvalgt og hent valgskema

Husk, at få indberettet valg af tillidsvalgte på din arbejdsplads til FOA Herning

Kunne det være noget for dig at blive arbejdsmiljørepræsentant eller tillidsrepræsentant på din arbejdsplads?

 

En tillidsrepræsentants primære rolle på arbejdspladsen

Som tillidsrepræsentant (TR) er den primære rolle at være med til at sørge for gode og rolige arbejdsforhold på arbejdspladsen. Det gør man blandt andet ved at arbejde for, at både FOAs overenskomstmæssige samt lokalt indgåede aftaler bliver overholdt. Du er valgt som repræsentant for FOAs medlemmer på arbejdspladsen. Læs mere om, hvad en tillidsrepræsentant arbejder med:

 Bliv tillidsrepræsentant pdf pdf

  

En miljørepræsentants primære rolle på arbejdspladsen

Den overordnede rolle som arbejdsmiljørepræsentant (AMR) er at være med til at skabe et sikkert og sundt arbejdsmiljø på arbejdspladsen. AMR er valgt for hele arbejdspladsen og skal dermed varetage interesser for hele arbejdspladsen/området og for alle kolleger. Det er i modsætning til tillidsrepræsentanten, der er valgt blandt kolleger fra egen faggruppe og fagforening. Det betyder, at AMR skal hente opbakning/mandat blandt alle kolleger.

Bliv arbejdsmiljørepræsentant pdf pdf

 

Valgskemaer 

Ved valg til tillidsposterne benyttes et skema, som udfyldes og indsendes til FOA Herning. Find skemaet her:

Valgskema pdf

 

Har du spørgsmål i forhold til rollen som tillidsvalgt - eller har du spørgsmål i forbindelse med et valg på din arbejdsplads - er du velkommen til at kontakte FOA Herning.

 

 

 

 

 

 

 

Lagt på den 15.10.2020