Tyveknægt på arbejde

Trusler fra tyveknægt udløste erstatning til FOA-medlem

Et medlem blev udsat for trusler af tyveknægte under en vagt på sin arbejdsplads. I flere år har FOA Herning kæmpet for, at medlemmet kunne få anerkendt psykiske mén efter oplevelsen, som skete i december 2014. I maj 2020 lykkedes det endeligt at få godkendt en méngrad på 5%, hvilket udløste kr. 42.000,- i erstatning til medlemmet.

En ansat på et bofællesskab blev truet og udsat for trusler af tyveknægte under en vagt på sin arbejdsplads i december 2014. Hændelsen udløste psykiske udfordringer, der kom til udtryk i gentagne mareridt og flashbacks af oplevelsen.

 

Hændelsen blev indberettet til Arbejdsmarkedets Erhvervssikring, som afviste sagen med begrundelsen, at generne var vurderet til at være forbigående. FOA Herning klagede over afgørelsen til Ankestyrelsen, som igen afviste sagen.

 

FOA Hernings jurist valgte efterfølgende at bede FOAs lægekonsulent om en gennemgang af sagens akter. Udfaldet af lægekonsulentens gennemgang bevirkede, at FOA anmodede Ankestyrelsen om at genvurdere sagen.

 

Derpå lykkedes det endeligt at få hændelsen anerkendt hos Ankestyrelsen. Herefter udmålte Arbejdsmarkedets Erhvervssikring medlemmets varige mén til 5%, hvilket udløste knap kr. 42.000,- i erstatning til medlemmet efter 5 år og 5 måneder.

 

Det er FOA Hernings holdning, at det er for svært at få anerkendt varige psykiske mén hos Arbejdsmarkedets Erhvervssikring – og at der er alt  for lange sagsbehandlingstider hos arbejdsskademyndighederne. Samtidig opfordrer FOA Herning sine medlemmer til at tage kontakt til FOA for at få hjælp, hvis de udsættes for en arbejdsskade. FOA Herning går hele vejen – uanset hvor mange år det tager – for at hjælpe medlemmet.

 

 

 

 

 

Lagt på den 08.06.2020