Nye midlertidige regler om forlængelse af sygedagpengeudbetalingen

Nye midlertidige regler om forlængelse af sygedagpengeudbetalingen

Hvis du er sygemeldt, og der skal ske revurdering/beslutning om mulighed for forlængelse af sygedagpengeudbetalingen (efter 22 ugers sygemelding) inden for de næste 3 måneder, er der – på grund af COVID-19 – indført nye midlertidige regler.

Kort fortalt betyder det:

  • Hvis der skal ske revurdering (sygedagpengene ophører/udløber) den 31. marts 2020, den 30. april 2020, den 31. maj 2020 eller den 30. juni 2020, vil sygedagpengeudbetalingen automatisk blive forlænget med 3 måneder.

  • Hvis du har modtaget partshøring og/eller afgørelse om stop for sygedagpenge og overgang til jobafklaringsforløb med virkning fra den 10. marts 2020 eller senere, så vil du fra jobcentret modtage en ny afgørelse om forlængelse i 3 måneder.

  • Hvis sygedagpengeudbetalingen er forlænget – og forlængelsen ”udløber” i perioden fra den 9. marts 2020 til den 9. juni 2020 – så bliver perioden forlænget med 3 måneder. Det kan for eksempel være forlængelse på grund af behov for afklaring af arbejdsevnen, forventet raskmelding eller anmeldelse af arbejdsskade.

  • Hvis du er overgået til jobafklaringsforløb/ressourceforløb inden den 9. marts 2020, sker der ikke forlængelse af sygedagpengeudbetalingen.

  • Jobcentret skal fortsat løbende vurdere, om du stadig er sygemeldt (uarbejdsdygtig) – eller om du eventuelt kan raskmeldes og møde på arbejde eller stå til rådighed for arbejde. Hvis jobcentret vurderer det, kan du ikke automatisk modtage sygedagpenge i yderligere 3 måneder.

Hvis du har spørgsmål, kan du kontakte socialfaglig konsulent Lone Fauerholdt Knudsen på tlf. 4697 1257.

 

 

 

 

Lagt på den 04.03.2020