Vejledning om arbejdsskadesager som følge af COVID-19

Arbejdstilsynet har udstedt en vejledning om reglerne for arbejdsskadeerstatning til ansatte, der er blevet smittet med corona-virus på deres arbejde

Det fremgår blandt andet af vejledningen fra Arbejdstilsynet, at COVID-19 kan anerkendes som en arbejdsskade, hvis sygdommen skyldes arbejdet.

Derudover beskriver vejledningen de kriterier, som myndighederne skal lægge vægt på i vurderingen. Det fremgår også, at myndighederne skal hastebehandle sager, hvor sygdomsramte er blevet alvorligt syge.

Læs også om anmeldepligt og mulighed for erstatning samt anke.

Læs vejledningen her via linket: https://at.dk/regler/at-vejledninger/vurdering-arbejdsskadesager-covid-19/

 

 

 

 

 

 

Lagt på den 07.05.2020