Seniorer på tur
Foto: Colourbox

Seniorpension 2020

Regeringen har indgået aftale om en ny og lempeligere seniorpension fra den 1. januar 2020.

Der er nu indgået en politisk aftale om seniorpension. Aftalen gælder fra den 1. januar 2020 og erstatter den nuværende aftale om seniorførtidspension. Den ny aftale betyder, at man kan søge om seniorpension 6 år før folkepensionsalderen.

Som noget nyt har man ret til seniorpension, hvis man kan arbejde 15 timer eller mindre om ugen. Det er også nyt, at arbejdsevnen vurderes i forhold til det seneste job, man har været ansat i - og ikke i forhold til ethvert job, man vil kunne varetage.

FOA Herning vil holde informationsmøder i september/oktober måned 2019 om den ny aftale. Hold øje med aktivitetskalenderen efter sommerferien.

Hvis du har spørgsmål, er du velkommen til at kontakte socialfaglig konsulent Lone Fauerholdt Knudsen på telefon 4697 1257.