Foto: Colorbox

Overgået til sygedagpenge fra deltidsjob?

Er du - eller har du været sygemeldt fra et deltidsjob og er overgået fra udbetaling af løn til udbetaling af sygedagpenge - har du måske fået udbetalt for lidt i sygedagpenge.

Hvis du er eller har været sygemeldt fra et deltidsjob og er overgået fra udbetaling af løn til udbetaling af sygedagpenge, har du måske fået for lidt udbetalt i sygedagpenge.

FOA Herning har netop hjulpet et medlem med at få udbetalt kr. 70.831,- i regulering af for lidt udbetalte sygedagpenge.

Ydelseskontoret beregner sygedagpengesatsen ud fra det timetal, du har været ansat på.

Hvis du er fuldtidsforsikret i A-kassen, har du måske - ved eventuel ledighed - krav på en højere sats, end du får udbetalt i sygedagpenge - og så skal Ydelseskontoret udbetale sygedagpenge svarende til den sats, du ville kunne få ved ledighed.

Som dokumentation for en mulig dagpengesats, skal du henvende dig til A-kassen for at få et skema, som du kan aflevere til Ydelseskontoret.

Du har mulighed for at søge om regulering 3 år tilbage - også selvom du ikke længere er sygemeldt, er overgået til jobafklaringsforløb eller andet.

Hvis du mener, at du har fået udbetalt for lidt i sygedagpenge, vil FOA Herning gerne hjælpe dig med både at finde ud af det - men også at anmode Ydelseskontoret om regulering, hvis du har fået udbetalt for lidt. Du er velkommen til at henvende dig til socialfaglig konsulent Lone Fauerholdt Knudsen på telefon 4697 1257.