Jan Vestentoft - ny formand for Pædagogisk Sektor

Ny formand for Pædagogisk Sektor i FOA Herning

Valget faldt på Jan Vestentoft, Faglig Sekretær hos FOA Herning

Pædagogisk Sektor i FOA Herning har netop valgt ny sektorformand på en ekstraordinær generalforsamling onsdag aften, den 13. november 2019. Der var 2 kandidater opstillet.

Valget faldt på den 55 årige Jan Vestentoft, som har været Faglig Sekretær hos FOA Herning igennem mange år.

Jan skrev blandt andet i sit kandidatur: "Jeg vil - som formand for Pædagogisk Sektor i FOA Herning - sammen med kompetente og engagerede bestyrelsesmedlemmer, tillidsvalgte og medlemmer være med til at sikre Pædagogisk Sektors medlemmer mulighed for at udvikle sig i faget i alle grene indenfor Pædagogisk Sektors faggrupper.

Da jeg er holdspiller, er det nødvendigt for mig, at vi - i en sektorbestyrelse - inddrager tillidsvalgtes og medlemmers verden, viden og fortællinger om udfordringer på arbejdspladserne. Den viden skal indsamles via dialog ved medlemsmøder, arrangementer og via kommunikation generelt".

FOA Herning ønsker Jan Vestentoft tillykke med valget og glæder sig til et fortsat godt samarbejde.