Lønstigninger pr. 1. april 2019

I forbindelse med OK-18 blev der ikke aftalt generelle lønstigninger til alle pr. 1. april 2019. Der blev i stedet aftalt løntrinsstigninger, pensionsforbedringer eller forbedringer af grundlønstillæg på de enkelte overenskomstområder.

I forbindelse med overenskomstforhandlingerne 2018 blev det aftalt, at løntrinnene fra 11-19 stiger ekstraordinært. Derfor er det vigtigt, at du holder øje med, at du får stigningen, hvis du er på et af disse løntrin. 

For nogle faggrupper indføres der et grundlønstillæg, som de ikke har haft før.

Hold ligeledes øje med din pensionsprocent. Flere faggrupper stiger i pensionsprocent - især idenfor Social- og Sundhedsområdet, Kost- og Serviceområdet og på det Pædagogiske område. Indenfor Teknik- og Serviceområdet er det karenstiden, der nedsættes.

Derfor er det vigtigt, at du tjekker din lønseddel for april måned for at se, om du har fået de stigninger, du skal have.

Du kan finde lønmagasinet på foa.dk for at se, hvor meget du skal stige pr. 1. april 2019. Følg linket her: https://www.foa.dk/forbund/loen