Kompetenceudviklingskursus for social- og sundhedsassistenter, der gerne vil arbejde i almen praksis, eller som allerede gør det

10 tirsdage med opstart den 14. januar 2020 kl. 16.30-20.30

FOA og SOSU Østjylland tilbyder et kompetenceudviklingskursus i "Kliniske opgaver i almen praksis" over 10 aftener med opstart den 14. januar 2020 for social- og sundhedsassistenter, der gerne vil arbejde i almen praksis eller allerede gør det.

Der er en egenbetaling på kr. 700,- til diverse materialer. 

Kurset afholdes på SOSU Østjylland, Høgevej 4, 8600 Silkeborg.

Tilmelding på telefon 8720 6117 til kursuskoordinator Anne Katrine Valeur, som også kan besvare spørgsmål om kurset.

Læs meget mere om kurset på dette link: FOA almen praksis 2020 pdf