Fritvalgsordning - tag stilling

Fritvalgsordninger - omvalg senest den 1. oktober 2018

Flere kommunale overenskomster har en fritvalgsordning. Her er en procentdel af lønnen afsat til fritvalg mellem et løntillæg eller en højere pensionsindbetaling.

I nogle overenskomster kan der også vælges flere fridage for seniorer.

Er du i tvivl om, hvor vidt du har det i din overenskomst - så kontakt din tillidsrepræsentant eller FOA Herning.

Ønsker du at vælge om i forhold til det, du er omfattet af nu, kan det ske én gang årligt og inden den 1. oktober 2018.