Flere timer

Mangel på arbejdskraft

Har du en du en deltidsstilling - og ønsker du flere timer - skal du give din leder besked om, at du gerne vil op i tid.

Bliver der ledige timer, skal du sige det til din leder. Lederen er forpligtet til at tilbyde ledige timer til allerede deltidsansatte, inden timerne kan udbydes eksternt. Se vejledning om deltidsansættelse her.

 

Fast arbejde udover en måned

Har du som deltidsansat fast merarbejde udover en måned, har du ret til at få et tillæg til dit ansættelsesbrev med angivelse af det faktiske antal timer, du arbejder.