Erstatningsnævnets praksis var ulovlig

Erstatningsnævnets praksis var ulovlig

Højesteretsdom ændrer på Erstatningsnævnets praksis – læs om det kan have betydning for dig

 

Højesteret har afsagt en dom den 4. september 2018 og dømt Erstatningsnævnet til at anerkende, at en lærers sag om overgreb fra en elev skal behandles af Erstatningsnævnet, selvom der ikke var sket politianmeldelse af eleven.

 

Der kan være sager i perioden fra den 1. januar 2014 til den 4. september 2018 der er afvist af Erstatningsnævnet, fordi der ikke er beskrevet konkrete, individuelle pædagogiske og/eller behandlingsmæssige hensyn. Disse sager bør genoptages.

 

Herudover kan der være sager i samme periode, hvor FOA Herning har vurderet, at det ikke gav mening at anmelde sagen til Erstatningsnævnet, fordi der ikke var beskrevet konkrete, individuelle pædagogiske og/eller behandlingsmæssige hensyn. Disse sager bør genoptages.

Er du i tvivl om, hvorvidt netop din sag kan genoptages, er du velkommen til at kontakte konsulent Janni Skou hos FOA Herning.