Vejrlig

Kan du udblive fra arbejdet på grund af vejrlig?

 

Nej, normalt ikke.

Hvis du, som FOA-medlem, bliver forhindret i at møde på arbejdet på grund af vejret, bærer du som udgangspunkt selv ansvaret herfor. Det vil sige, at din arbejdsgiver har ret til at trække dig i løn for de timer, du ikke har arbejdet.

Det vil dog være muligt at aftale med din arbejdsgiver, at du betaler for timerne ved brug af tilgodehavende afspadsering eller ferie(fri)dage. Dette er fastslået ved en voldgiftskendelse fra 1995 i en sag mellem HK og Amtsrådsforeningen.

Udeblivelsen vil derimod ikke kunne anses som misligholdelse, hvis du kan sandsynliggøre, at du er uden skyld i det manglende fremmøde.