UPS Nyhedsbrev

UPS Nyhedsbrev

UPS skole og elevindsatsens Nyhedsbrev

UPS nr. 42 – 13. december 2013

 

Ændringer i Elev- og ungdomsteamets struktur

I forbindelse med nogle strukturændringer i teamet vil der blive rykket lidt rundt på konsulenterne tilknyttet de forskellige afdelinger og skoler pr. 1. januar 2014. De af jer, der bliver berørte, vil blive kontaktet af jeres nuværende konsulent.

Elevindsatsen er forlænget til 31. december 2015, og da vi har et meget tættere samarbejde med FOA Ungdom, vil vi fremover kalde os Elev- og ungdomsteamet.

 

Huer – nu kan de købes online med gratis FOA-gave

Da vores tidligere aftale med huefirmaet C.L. Seifert A/S har været meget tidskrævende og ”bøvlet”, er det lykkes os at lave en web-løsning, så I som afdeling ikke længere skal ind over og tjekke medlemskab. Det gør webløsningen automatisk. Fremover kan eleverne købe huer direkte hos C.L. Seifert, se mere her

 

Nyt kontingent 2014

Vær opmærksom på, at elevkontingentet stiger til 67 kr. pr måned!

Elevkontingentskema, regneark til beregning af elevkontingentet og elevkontingent- uddannelseskode-plancher findes her

 

Forsikringsforhold for elever ved dødsfald, kritisk sygdom og invaliditet (Gruppeliv)

Har en elev, der er fyldt 18 år, haft kontrakt i min. 6 måneder med en kommune eller region, er de omfattet af en særlig aftale, se mere her . Denne aftale er pt. bedre end Pensam gruppeliv, som alle medlemmer er omfattet af via deres medlemskab.

 

Pensamforsikring til elever

I sidste UPS fortalte vi om en ny forsikring til elever, se materialet her

 

Mobil optagelsesblanket

FOA i lommen, foa.dk er nu mobilvenlig. Se mere her

Formålet har været at tilbyde et alternativ til den eksisterende optagelsesblanket, der ikke lader sig vise på mobil (idet blanketten er for stor). Kort fortalt kan brugeren i den mobile optagelsesblanket bestille en opringning fra Callcentret i FOA, der ringer brugeren op og indmelder vedkommende over telefonen. En længere beskrivelse af den mobile optagelsesblanket findes her

 

Whymocracy – elevdemokratikampagnen

I går sendte vi en update ud til alle de elevansvarlige, mailen er vedhæftet.

 

Elevlommebøger:

Elevlommebøgerne er i trykken i skrivende stund. De vil blive udsendt i næste uge.

De elevlommebøger, der kommer nu, er KUN til de ordinære elever på SOSU og PA-uddannelsen der starter 1. januar – 1. juli 2014. Det betyder, at de IKKE er til grundforløbseleverne eller de elever, der er startet 2013.

 

Bog: ”Konflikter og vold – en faglig udfordring”

Social- og sundhedsassistenter, pædagoger, sygeplejersker og socialrådgivere er blandt de faggrupper, der oftest bliver udsat for trusler og vold på jobbet.

Hvorfor opstår konflikter og vold i mødet mellem medarbejdere og borgere, brugere eller patienter? Og hvad kan man gøre for at identificere, forebygge og håndtere volden? Det skriver fagfolk fra forskning og praksis om i denne bog.

Bogen henvender sig til studerende på social- og sundhedsområdet, til arbejdsmiljørepræsen-tanter, ledere og andre, der arbejder med voldsforebyggelse. Læs mere her

 

Afdelingernes arrangementer – inspiration

Tjek FOA Elev på Facebook, her kan du se, hvad vi har lagt på af arrangementer. Mangler dit arrangement, så send billede og tekst til din lokale elevkonsulent.

Tag en tur forbi og bliv inspireret her . Aktivitetskataloget ” Godt i gang”, som er udsendt i sidste uge til de ungdomsansvarlige, kan findes her og bestilles under trykte materialer.

 

 

Juleferie i elev- og ungdomsteamet

 

Helle:             13. december, tilbage 2. januar

Lone:             16. december, tilbage 2. januar

Dorte:            16. december, tilbage 3. januar

Ditte:             23. december, tilbage 6. januar

Dan:              23. december, tilbage 2. januar

Berit:             24. december, tilbage 2. januar

Heidi:             23. december, tilbage 6. januar

Kamille: ferie og orlov fra 16. december, tilbage 1. april

 

God jul og et godt nyt år ønskes I af Elev- og ungdomsteamet

Lone, Heidi, Helle, Ditte, Dan, Dorte, Berit og Kamille