Berørt af lockout?

KLs lockout af lærerne er en realitet, og en stor del af FOAs medlemmer vil blive berørt.

For FOAs medlemmer gælder

  • Du skal som udgangspunkt møde på dit arbejde som sædvanligt og udføre det arbejde, du normalt beskæftiger dig med og i samme omfang.
  • Det arbejde, som de lockoutede lærere skulle have udført, er konfliktramt arbejde, og skal ikke udføres af andre.
  • For dig, der normalt udfører dit arbejde sammen med en lærer, kan du efter FOAs opfattelse kun blive pålagt, at føre tilsyn med en forholdsmæssig del af eleverne.

Hvis du mener, at det arbejde, du er blevet pålagt, er konfliktramt, bør du henvende dig til din tillidsrepræsentant eller din lokale afdeling.

Læs mere på www.foa.dk