Kursusprogram-efterår13

Velkommen til Kursusafdelingens nye kursusprogram for efteråret 2013.

FOA Frederikssund – Nordsjællands kursusafdeling byder dig velkommen til efterårets nye udbud af kurser, og endnu et velkommen til den ny og anderledes måde at modtage kursusprogrammet på.  Heldigvis har medlemmerne taget godt imod det nye tiltag, antallet af kursister ligger endda lidt over antallet under den gamle ordning.

Kursusprogrammet bliver ikke mere sendt direkte til dig, men er tilgængeligt på FOA Frederikssunds hjemmeside under Kursusafdelingen – tryk på linket her. På indholdssiden side 2 kan du hoppe direkte til kurset, ved at klikke på kursusnavnet.

Kursusprogrammet vil også blive trykt i begrænset mængde, der vil blive uddelt af  Fællestillidsrepræsentanterne på de forskellige arbejdspladser, ligesom Kursusprogrammet kan hentes i receptionen i FOA Frederikssund. 

Da du har en e-mailadresse, der er registreret i FOA, vil du fremover modtage Kursusprogrammet som en vedhæftet fil.

Du kan også være med til at orientere dine kollegaer om Kursusprogrammet – husk det gerne, når du taler med en kollega i anden anledning.